Strona Główna

  Aktualności

  O Gminie

  Historia Gminy

  Historia
  adm. gm.

  Instytucje

  Przyroda

  Zabytki

  Panorama

  Biuletyn

  Projekty

  Cmentarz

  Linki

  Mapa

  Kontakt


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.


  Opieka nad małym dzieckiem

 


STRATEGIA
ROZWOJU
WOJ.
POMORSKIEGO


 

 

BINGO - Biuro Integracji NGO

  AKTUALNOŚCIUWAGA!

Od dnia 1 maja 2015 r. nastąpi zmiana godzin pracy
Urzędu Gminy w Starym Polu


Urząd Gminy będzie czynny:
 1. w poniedziałki, wtorki, czwartki od 730 do 1530
 2. w środy od 730 do 1700
 3. w piątki od 730 do 1400


Od tego dnia nastąpi również zmiana godzin pracy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu


GOPS będzie czynny:
 1. w poniedziałki, wtorki, czwartki od 730 do 1530
 2. w środy od 730 do 1700
 3. w piątki od 730 do 1400Odpowiedzi na zapytania do przetargu

Odpowiedzi na zapytania do przetargu dla zadania pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu" - I


 
2015-04-24XI Wiosenny Rajd Rowerowy


 
2015-04-24Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu dla zadania pn. "Utrzymanie i eksploatacja urządzeń, sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stare Pole"


 
2015-04-23Piękna Wieś Pomorska 2015

Urząd Gminy w Starym Polu informuje, że w roku bieżącym odbędzie się kolejna edycja konkursu "Piękna Wieś Pomorska".


Organizatorem konkursu jest Województwo Pomorskie oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku przy współpracy urzędów gmin i starostw powiatowych województwa pomorskiego.


Celem konkursu jest m.in.:
 • ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi,
 • poprawa jakości życia na wsi,
 • aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
 • identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach:
 • gminnym,
 • powiatowym,
 • wojewódzkim
i w dwóch kategoriach:
 • Zagroda,
 • Wieś.

W konkursie mogą brać udział wsie (z wyjątkiem wsi, w której znajduje się siedziba gminy) oraz zagrody z wyłączeniem laureatów I-szych miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich dziesięciu edycjach Konkursu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii Wieś" jest złożenie karty zgłoszenia wsi podpisanej przez sołtysa. Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii "Zagroda" jest złożenie karty zgłoszenia podpisanej przez właściciela zagrody. Karty zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy w Starym Polu (pok. nr 11A) lub u sołtysów.


Komisja powołana przez Wójta Gminy dokona oceny zgłoszonych Wsi i Zagród w terminie do 15 czerwca 2015 r. i zgłosi laureatów I-ych miejsc w poszczególnych kategoriach do eliminacji powiatowych.


Deklaracje udziału w konkursie "Piękna Wieś Pomorska 2015" należy składać do dnia 15 maja 2015 r. u sołtysów wsi lub w Urzędzie Gminy w Starym Polu.


Zapraszamy do udziału w konkursie!


 
2015-04-22Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

Urząd Gminy w Starym Polu informuje

o możliwości ubiegania się o dotację celową z budżetu Gminy Stare Pole na dofinansowanie kosztów

wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych,

poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, pompami ciepła, kolektorami słonecznymi lub kotłami opalanymi biomasą (drewno, słoma).

Dotacja może być udzielona na wymianę źródeł ciepła zasilających budynki jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych i wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.


Planowana kwota dotacji wynosi do 50% kosztów modernizacji źródła ciepła i jest uzależniona od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu.

Do konkursu mogą być zgłoszone zadania, których realizacja odbędzie się w 2015 r. lub w 2016 r.


Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej gminy www.starepole.pl lub w Urzędzie Gminy Stare Pole (pok. nr 11A).


Wnioski należy składać w Urzędzie Gminyw Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 6, w terminie do 15 maja 2015 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, pok. 11A lub pod numerem telefonu 55-271-35-32 (wew. 42) w godzinach pracy Urzędu.


Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów modernizacji źródła ciepła w budynku mieszkalnym


 
2015-04-22Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Stare Pole

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Stare Pole


 
2015-04-22Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu dla zadania pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu" - I


 
2015-04-22Wyniki naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu w Starym Polu


 
2015-04-22Zarządzenie Wójta Gminy

Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stare Pole dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


 
2015-04-20Zmiana godzin pracy GOPS

UWAGA!

Od dnia 1 maja 2015 r. nastąpi zmiana godzin pracy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu


GOPS będzie czynny:
 1. w poniedziałki, wtorki, czwartki od 730 do 1530
 2. w środy od 730 do 1700
 3. w piątki od 730 do 1400

Kierownik GOPS

Gabriela Żurawska

 
2015-04-17


<< Wstecz 1 2 3 4 5 ... 69 70 71 Dalej >>

Content Management Powered by CuteNews

 

Miejscowe
Plany
Zagosp.
Przestrzennego


 

Miejski
Obszar
Funkcjonalny
Malborka


 
Zespół Szkół w Starym Polu
 
Przedszkole w Starym Polu
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 
Stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 'Błękitni' Stare Pole
 
Stowarzyszenie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Stare Pole
 
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Kampania Promocyjna Żuław
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 
Rządowe Centrum Legislacji - Elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
 
 
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor strony: Łukasz Kobusiński

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, ale udostępnia odsyłacze do innych serwisów, które mogą się na nich opierać.
Opuść więc tą stronę, jeśli nie chcesz aby pliki te instalowały się na Twoim komputerze lub ustaw odpowiednio swoją przeglądarkę.
Opis jak to zrobić można znaleźć np. tutaj.