Strona Główna

  Aktualności

  O Gminie

  Historia Gminy

  Historia
  adm. gm.

  Instytucje

  Przyroda

  Zabytki

  Panorama

  Oferta
  inwestycyjna

  Biuletyn

  Projekty

  Cmentarz

  Linki

  Mapa

  Kontakt


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.


  Opieka nad małym dzieckiem

 


STRATEGIA
ROZWOJU
WOJ.
POMORSKIEGO


 

 

BINGO - Biuro Integracji NGO

  AKTUALNOŚCI
Turniej szachowy


 
2016-04-18500 BUS w Starym Polu


 
2016-04-11Spotkanie z Leszkiem Marcinkowskim


 
2016-04-07Zaproszenie do składania ofertOGŁOSZENIE

Gmina Stare Pole zakupi ciągnik z napędem 4x4 i klimatyzacją, używany do 5 lat, o mocy 45-50 KM.


Oferty należy składać do 30 kwietnia 2016 r. na adres:
Urząd Gminy Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole

Osoba do kontaktu: Zdzisław Mikulak, tel. 552713532. 
2016-04-06"Żyj zdrowo"


 
2016-04-04Piękna Wieś Pomorska 2016


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stare Pole


informuje, że w roku 2016 odbędzie się kolejna 23 edycja konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2016".


Organizatorem konkursu jest Województwo Pomorskie oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku przy współpracy urzędów gmin i starostw powiatowych województwa pomorskiego.


Celem konkursu jest m.in.:
  • ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi;
  • poprawa jakości życia na wsi;
  • podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich;
  • aktywizacja i integracja społeczności lokalnej;
  • identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.

Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach:
  • gminnym,
  • powiatowym,
  • wojewódzkim,

w dwóch kategoriach:
  • Zagroda,
  • Wieś.

W konkursie mogą brać udział wsie (z wyjątkiem wsi, w której znajduje się siedziba gminy) oraz zagrody z wyłączeniem laureatów I-szych miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich dziesięciu edycjach Konkursu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii "Wieś" jest złożenie karty zgłoszenia wsi podpisanej przez sołtysa. Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii "Zagroda" jest złożenie karty zgłoszenia podpisanej przez właściciela zagrody. Karty zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy w Starym Polu (pok. nr 11A) lub u sołtysów.


Komisja powołana przez Wójta Gminy dokona oceny zgłoszonych Wsi i Zagród w terminie do 1 czerwca 2016 r. i zgłosi laureatów I-ych miejsc w poszczególnych kategoriach do eliminacji powiatowych.


Deklaracje udziału w konkursie "Piękna Wieś Pomorska 2016" należy składać do dnia 29 kwietnia 2016 r. u sołtysów wsi lub w Urzędzie Gminy w Starym Polu.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Do pobrania:

 
2016-04-01Pomoc osobom pokrzywdzonym


 
2016-04-01Spotkanie z pracownikami PUP


 
2016-03-31Odszkodowania


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY STARE POLE

uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość uzyskania z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry.


Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku:


http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa

Do pobrania:

 
2016-03-30Ogłoszenie o zbiórce odpadów


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stare Pole

zawiadamia

o bezpłatnej zbiórce z nieruchomości zamieszkałych odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

która odbędzie się na terenie Gminy Stare Pole w dniu 16 kwietnia 2016 r. od godziny 700.


Odpady należy wystawić przed posesję lub do najbliższej drogi publicznej do godz. 700 w dniu odbioru.


Odpady można również dostarczyć do punktu zbiorczego, który zlokalizowany będzie na targowisku w Starym Polu.


Uwaga: odbierany będzie jedynie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny, niepoddany wcześniejszemu demontażowi.


Zbiórkę przeprowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Malborka.


WÓJT GMINY STARE POLE

/-/ Marek Szczypior 
2016-03-30


<< Wstecz 1 2 3 4 5 ... 30 31 32 Dalej >>

Content Management Powered by CuteNewsBiuletyn
Informacji
Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
  
Stare Pole online
 

Miejscowe
Plany
Zagosp.
Przestrzennego


 

Miejski
Obszar
Funkcjonalny
Malborka


 

Gospodarka
odpadami


 
Zespół Szkół w Starym Polu
 
Przedszkole w Starym Polu
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 
Stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 'Błękitni' Stare Pole
 
Stowarzyszenie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Stare Pole
 
Kampania Promocyjna Żuław
 
Rządowe Centrum Legislacji - Elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
   
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor strony: Łukasz Kobusiński

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, ale udostępnia odsyłacze do innych serwisów, które mogą się na nich opierać.
Opuść więc tą stronę, jeśli nie chcesz aby pliki te instalowały się na Twoim komputerze lub ustaw odpowiednio swoją przeglądarkę.
Opis jak to zrobić można znaleźć np. tutaj.