Strona Główna

  Aktualności

  O Gminie

  Historia Gminy

  Historia
  adm. gm.

  Instytucje

  Przyroda

  Zabytki

  Panorama

  Oferta
  inwestycyjna

  Biuletyn

  Projekty

  Cmentarz

  Linki

  Mapa

  Kontakt


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.


  Opieka nad małym dzieckiem

 


STRATEGIA
ROZWOJU
WOJ.
POMORSKIEGO


 

 

BINGO - Biuro Integracji NGO

  AKTUALNOŚCI
Dzień Dziecka


 
2016-05-20Chrońmy pszczoły!


Źródło: Wikipedia.org

Chrońmy pszczoły!

Gmina Stare Pole informuje, że:

Nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, zwłaszcza przy użyciu insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy.


Środki ochrony roślin należy tak stosować, aby minimalizować negatywny wpływ chemicznej ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu.


Aplikując środki ochrony roślin należy w szczególności:
 • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;

 • stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;

 • dobierać środki ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;

 • nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;

 • wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających;

 • zachowywać minimalne odległości od pasiek;

 • przestrzegać okresów prewencji;

 • nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu.


Materiały edukacyjne

Pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=Fp2EnuJCGRk dostępny jest film zrealizowany przez Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu i Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach pt. "Dobra praktyka ochrony roślin - ochrona zapylaczy podczas stosowania środków ochrony roślin".


Zachęcamy również do zapoznania się z broszurą dotyczącą ochrony zapylaczy: http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/chronmy-pszczoly,108.html


Sankcje karne!

Stosowanie środków ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska podlega karze grzywny. Upadki pszczół, których przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin należy zgłaszać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.


Szczegółowych informacji udzielają:

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Gdańsku

ul. Na Stoku 48
80-874 Gdańsk
Tel.: 58 302-36-35
E-mail: wi-gdansk@piorin.gov.pl

Oddział Terenowy w Malborku
ul. M.Konopnickiej 26
82-200 Malbork
Tel.: 55 272-28-81
E-mail: o-malbork@piorin.gov.pl

Materiały do pobrania

 
2016-05-19Komunikat w sprawie szczepień lisów dzikich

KOMUNIKAT

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje,
że w dniach:

17 - 20 maja 2016 r.

przeprowadzone będzie szczepienie lisów dzikich
przeciw wściekliźnie na terenie
4 powiatów województwa pomorskiego
(kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego).

Szczepienie odbędzie się z samolotów drogą zrzutów przynęt ze szczepionką przeciw wściekliźnie.

W związku z tym prosimy ludność o:

 • niewchodzenie do lasu przez 3 tygodnie
 • niepodnoszenie i dotykanie przynęt
 • trzymanie psów na uwięzi przez okres 3 tygodni
 • w przypadku kontaktu zwierząt gospodarskich z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii
 • w przypadku kontaktu ludzi z przynętą należy zgłosić się do lekarza medycyny
 • w przypadku bezpośredniego kontaktu ze szczepionką (rany, oczy, jama ustna, nos) miejsca te należy gruntownie przemyć wodą i mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza medycyny

Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Paweł NiemczukWskazówki:

 
2016-05-18Stypendia pomostowe


PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Agencja Nieruchomości Rolnych informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do XV edycji "Programu Stypendiów Pomostowych" na rok akademicki 2016/2017 realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją BGK oraz innymi instytucjami.


KRYTERIA:

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;

 2. są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

 3. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców;

 4. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.295 zł lub 1.480 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 5. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 - algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.


TERMINY:
 • Wniosek o stypendium należy wypełnić on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2016 do 17 sierpnia 2016 r. (do godz. 16-tej).

 • Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Oddziale Terenowym ANR (najbliższy względem miejsca zamieszkania) do 24 sierpnia 2016 r.

 • Lista stypendystów zostanie ogłoszona przez FEP do 7 października 2016 r.

 • Warunkiem otrzymania stypendium jest: w I semestrze - spełnienie kryteriów określonych w regulaminie oraz przedłożenie FEP do 20 października 2016 r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów; w II semestrze - przedłożenie FEP do 10 marca 2017 r. zaświadczenia o zaliczeniu I semestru studiów.


Wnioski należy przesyłać do: ANR Oddziału Terenowego w Gdańsku, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28.


Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl


 
2016-05-10Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego


KOMUNIKAT
NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO
W MALBORKU


Zwroty nadpłat podatków do kwoty 23,20 zł

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku informuje, iż zgodnie z obowiązującą treścią art. 77b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) nadpłata podatku, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia, tj. 23,20 zł - w przypadku braku zgłoszenia Urzędowi Skarbowemu rachunku bankowego - podlega zwrotowi wyłącznie w kasie Urzędu.


W celu odbioru nadpłaty należy:
 • skontaktować się osobiście z obsługą bezpośrednią Urzędu Skarbowego (Urząd Skarbowy w Malborku, ul. Kopernika 10, Punkt Obsługi Podatników w Sztumie, ul. Mickiewicza 34, Punkt Obsługi Podatników w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Sikorskiego 23),

 • pisemnie (w piśmie wskazane jest podanie numeru telefonu kontaktowego),

 • telefonicznie - dzwoniąc pod numer 55 270 22 19.


Kasa Urzędu Skarbowego w Malborku czynna jest
 • w poniedziałek w godzinach 8:00 - 17:00
 • w pozostałe dni tygodnia, tj. wtorek-piątek w godzinach 8:00 - 15:00

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku - Grzegorz Altenhof


 
2016-05-06Podwórko NIVEA


 
2016-05-05Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych


 
2016-04-28Malborskie Targi Pracy


 
2016-04-25Zawody wędkarskiePZW Koło w Starym Polu informuje, że 3 maja 2016 r. odbędą się Zawody o mistrzostwa Koła. Zbiórka uczestników o godz. 6:00 w miejscowości Ząbrowo (przystań CWŻ).Zarząd Koła


 
2016-04-22Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Klecie


 
2016-04-21


<< Wstecz 1 2 3 4 5 ... 31 32 33 Dalej >>

Content Management Powered by CuteNewsBiuletyn
Informacji
Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
  
Stare Pole online
 

Miejscowe
Plany
Zagosp.
Przestrzennego


 

Miejski
Obszar
Funkcjonalny
Malborka


 

Gospodarka
odpadami


 
Zespół Szkół w Starym Polu
 
Przedszkole w Starym Polu
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 
Stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 'Błękitni' Stare Pole
 
Stowarzyszenie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Stare Pole
 
Kampania Promocyjna Żuław
 
Rządowe Centrum Legislacji - Elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
   
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor strony: Łukasz Kobusiński

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, ale udostępnia odsyłacze do innych serwisów, które mogą się na nich opierać.
Opuść więc tą stronę, jeśli nie chcesz aby pliki te instalowały się na Twoim komputerze lub ustaw odpowiednio swoją przeglądarkę.
Opis jak to zrobić można znaleźć np. tutaj.