Strona Główna

  Aktualności

  O Gminie

  Historia Gminy

  Historia
  adm. gm.

  Instytucje

  Przyroda

  Zabytki

  Panorama

  Galeria

  Biuletyn

  Projekty

  Cmentarz

  Linki

  Mapa

  Kontakt


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.


  Opieka nad małym dzieckiem

 


STRATEGIA
ROZWOJU
WOJ.
POMORSKIEGO


 

 

BINGO - Biuro Integracji NGO

  AKTUALNOŚCI
   Ważne   

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. "Remont drogi dz. nr 98, nr 107, nr 108 i nr 119 obręb Królewo"


 
2014-06-30Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Pole o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ząbrowo, gmina Stare Pole"


 
2014-06-27I tydzień wakacji


 
2014-06-25Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu dla zadania pn. "Remont kapitalny zasiedlonego budynku mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Kaczynos Kolonia 7"


 
2014-06-24Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu dla zadania pn. "Budowa dróg osiedlowych - ul. Prusa w Starym Polu - etap I"


 
2014-06-24Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane dla zadania: Zabezpieczenie i oznakowanie XVIII wiecznego cmentarza mennonickiego w Szaleńcu


 
2014-06-18Zwołanie XXX Sesji VI kadencji

Zwołanie XXX Sesji VI kadencji


 
2014-06-17Karta Dużej Rodziny

16 czerwca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Beneficjentami programu są rodziny wielodzietne, bez względu na dochód w rodzinie. Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica (rodziców) oraz jego małżonka mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej - do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej "Kartą" wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez Wójta. Zmiana zawartych w Karcie danych wymagać będzie wydania nowej Karty. W przypadku zagubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia w inny sposób, na wniosek członka rodziny wielodzietnej Wójt wyda duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlegać będzie opłacie w wysokości 0,89 zł na jednego członka rodziny wielodzietnej. Składając wniosek trzeba będzie okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających ustanowienie rodziny wielodzietnej.


Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny


Zniżki oferowane przez ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny


Więcej informacji na stronie Rodzina.gov.pl

 
2014-06-16Noc Świętojańska


 
2014-06-16Stypendia pomostowe


 
2014-06-12


<< Wstecz 1 2 3 4 5 ... 53 54 55 Dalej >>

Content Management Powered by CuteNewsMiejscowe
Plany
Zagosp.
Przestrzennego


 

Miejski
Obszar
Funkcjonalny
Malborka


 
Zespół Szkół w Starym Polu
 
Przedszkole w Starym Polu
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 
Stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 'Błękitni' Stare Pole
 
Stowarzyszenie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Stare Pole
 
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 
Rządowe Centrum Legislacji - Elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
 
 
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor strony: Łukasz Kobusiński

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, ale udostępnia odsyłacze do innych serwisów, które mogą się na nich opierać.
Opuść więc tą stronę, jeśli nie chcesz aby pliki te instalowały się na Twoim komputerze lub ustaw odpowiednio swoją przeglądarkę.
Opis jak to zrobić można znaleźć np. tutaj.