Strona Główna

  Aktualności

  O Gminie

  Historia Gminy

  Historia
  adm. gm.

  Instytucje

  Przyroda

  Zabytki

  Panorama

  Biuletyn

  Projekty

  Cmentarz

  Linki

  Mapa

  Kontakt


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.


  Opieka nad małym dzieckiem

 


STRATEGIA
ROZWOJU
WOJ.
POMORSKIEGO


 

 

BINGO - Biuro Integracji NGO

  AKTUALNOŚCIUWAGA!

Od dnia 1 maja 2015 r. nastąpiła zmiana godzin pracy
Urzędu Gminy w Starym Polu


Urząd Gminy jest obecnie czynny:
 1. w poniedziałki, wtorki, czwartki od 730 do 1530
 2. w środy od 730 do 1700
 3. w piątki od 730 do 1400


Od tego dnia nastąpiła również zmiana godzin pracy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu


Godziny pracy GOPS to:
 1. w poniedziałki, wtorki, czwartki od 730 do 1530
 2. w środy od 730 do 1700
 3. w piątki od 730 do 1400

Środa z funduszami


 
2015-05-22Możliwość wsparcia dla JST


 
2015-05-22Szkolenie lokalnych liderów


Do pobrania:
 1. Formularz złoszeniowy

 
2015-05-19Harmonogram dowozów do lokali wyborczych

Harmonogram dowozów do lokali wyborczych w dniu 24 maja 2015 r.


 
2015-05-19VII Europejski Tydzień Sportu


 
2015-05-19Majówka Seniora


 
2015-05-14Stypendia pomostowePROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH
NA ROK AKADEMICKI 2015/2016


KRYTERIA:

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;

 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców;

 • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.225 zł. lub 1.400 zł. (dochód netto wyliczony z czerwca 2015 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.TERMINY:

 • Wniosek o stypendium należy wypełnić on-line stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2015 do 17 sierpnia 2015 r. (do godz. 16-tej).

 • Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Oddziale Terenowym ANR (najbliższy względem miejsca zamieszkania) do 24 sierpnia 2015 r.

 • Lista stypendystów zostanie ogłoszona przez FEP do 5 października 2015 r.

 • Warunkiem otrzymania stypendium jest:
  • w I semestrze - spełnienie kryteriów określonych w regulaminie oraz przedłożenie FEP do 20 października 2015 r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów;

  • w II semestrze - przedłożenie FEP do 14 marca 2016 r. zaświadczenia o zaliczeniu I semestru studiów.


Wnioski prosimy przesyłać do: ANR Oddział Terenowy w Gdańsku, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28.


Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl

Do pobrania:

 
2015-05-14Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu"


 
2015-05-13Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Pole o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Krzyzanowo i Złotowo


 
2015-05-12Wizualizacja wyników głosowania

Wizualizacja wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


 
2015-05-11


<< Wstecz 1 2 3 4 5 ... 71 72 73 Dalej >>

Content Management Powered by CuteNews

 

Miejscowe
Plany
Zagosp.
Przestrzennego


 

Miejski
Obszar
Funkcjonalny
Malborka


 
Zespół Szkół w Starym Polu
 
Przedszkole w Starym Polu
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 
Stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 'Błękitni' Stare Pole
 
Stowarzyszenie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Stare Pole
 
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Kampania Promocyjna Żuław
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 
Rządowe Centrum Legislacji - Elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
 
 
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor strony: Łukasz Kobusiński

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, ale udostępnia odsyłacze do innych serwisów, które mogą się na nich opierać.
Opuść więc tą stronę, jeśli nie chcesz aby pliki te instalowały się na Twoim komputerze lub ustaw odpowiednio swoją przeglądarkę.
Opis jak to zrobić można znaleźć np. tutaj.