Strona Główna

  Aktualności

  O Gminie

  Historia Gminy

  Historia
  adm. gm.

  Instytucje

  Przyroda

  Zabytki

  Panorama

  Oferta
  inwestycyjna

  Biuletyn

  Projekty

  Cmentarz

  Linki

  Mapa

  Kontakt


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.


  Opieka nad małym dzieckiem

 


STRATEGIA
ROZWOJU
WOJ.
POMORSKIEGO


 

 

BINGO - Biuro Integracji NGO

  AKTUALNOŚCI


Turniej piłki nożnej sołectw


Regulamin na stronie:
www.gokisstarepole.pl

 
2016-02-11Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Pole

Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Pole w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Instalacja do wytwarzania nowoczesnych produktów dla przemysłu spożywczego"


 
2016-02-11Ołoszenie o wynikach otwartego konkursu

Ołoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych


 
2016-02-11Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Komunikat w sprawie Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym wydawana będzie żywność.


Realizacja zadania odbędzie się we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywni Stare Pole.


Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

 • 951 zł - dla osoby samotnie gospodarującej;
 • 771 zł - dla osoby w rodzinie.


Sytuacja dochodowa rodziny musi zostać udokumentowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Osoby spełniające wymagane kryteria otrzymają wymagane skierowanie.


Żywność będzie wydawana w godzinach od 09:00 do 14:00 od dnia 12 lutego


 
2016-02-10Przygarnij psa!

Szukamy nowego domu dla psa!

W związku z wyjazdem jednego z mieszkańców naszej gminy do stałej pracy za granicę pilnie poszukujemy nowego domu dla jego psa.


Nie jest to może rasowy Husky, ale czy ma to jakieś znaczenie? Choć ma już 8 lat, jest zdrowy (aktualna książeczka szczepień). Jeśli czujesz, że będziesz potrafił zająć się psem, który na pewno będzie tęsknił za swoim dotychczasowym panem - zadzwoń i umów się na spotkanie (Szlagnowo, gm. Stare Pole).


Pies potrzebuje dużej przestrzeni, by się "wyszaleć", więc jeśli masz odpowiednie warunki - zaadoptuj go! Na pewno odwzajemni się dozgonną wiernością.


Szczegóły pod nr. telefonu 667-567-381.
 
2016-02-10Usuwanie azbestu

OGŁOSZENIE
o naborze wniosków
o dofinansowanie zadań
z zakresu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości położonych
na terenie Gminy Stare Pole
w roku 2016.
Termin: do 31 marca 2016 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2016) na dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, w ramach którego Gmina Stare Pole ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.


W związku z tym Gmina Stare Pole planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dofinansowanie zadania pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Pole - edycja 2016" w imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów, którzy posiadają wyroby zawierające azbest.


Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące: demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.


Kwota dofinansowania zadania może wynosić do 85% kosztów kwalifikowanych, obliczanych w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego: nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu; oraz nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji leżą po stronie właściciela nieruchomości.


Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 31 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Stare Pole, na formularzu wniosku, który można otrzymać w Urzędzie Gminy Stare Pole pokój nr 11A lub pobrać z strony internetowej: bip.starepole.pl - zakładka ochrona środowiska.


UWAGA!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Stare Pole o dofinansowanie zadania pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Pole - edycja 2016" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W przypadku, gdy wniosek Gminy Stare Pole nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Gdańsku, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.


Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Gmina Stare Pole może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminy Stare Pole, pokój nr 11A lub pod numerem tel. 55 271-35-33 w. 42.


WÓJT GMINY STARE POLE

/-/ Marek Szczypior


 
2016-02-10Ferie w Bibliotece


 
2016-02-08Ferie zimowe


 
2016-02-07Kamera internetowa


W dniu dzisiejszym uruchomiono kamerę, która na żywo pokazuje co dzieje się w Starym Polu w okolicy Urzędu Gminy. Zapraszamy do oglądania, szczególnie te osoby, które przebywają poza granicami kraju!Obraz na żywo dostępny jest na stronie www.tvmalbork.pl...

 
2016-02-04Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa w 2016 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
 1. Mężczyzn urodzonych w 1997 r.

 2. Mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej.

 3. Osoby urodzone w latach 1995-1996, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.

 4. Kobiety urodzone w latach 1992-1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.

 5. Do stawienia się do kwalifikacji wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.


Kwalifikacja wojskowa dla osób, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Stare Pole zostanie przeprowadzona w dniach od 11 marca do 14 marca 2016 r. w Malborku, Plac Słowiański 18.


 1. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązane są przedstawić:

 2. dowód osobisty,

 3. dokumentacje medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych,

 4. aktualną fotografię,

 5. dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.


Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób, od dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 
2016-02-04


<< Wstecz 1 2 3 4 5 ... 88 89 90 Dalej >>

Content Management Powered by CuteNews

 
Stare Pole online
 

Miejscowe
Plany
Zagosp.
Przestrzennego


 

Miejski
Obszar
Funkcjonalny
Malborka


 

Gospodarka
odpadami


 
Zespół Szkół w Starym Polu
 
Przedszkole w Starym Polu
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 
Stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 'Błękitni' Stare Pole
 
Stowarzyszenie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Stare Pole
 
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Kampania Promocyjna Żuław
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 
Rządowe Centrum Legislacji - Elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
   
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor strony: Łukasz Kobusiński

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, ale udostępnia odsyłacze do innych serwisów, które mogą się na nich opierać.
Opuść więc tą stronę, jeśli nie chcesz aby pliki te instalowały się na Twoim komputerze lub ustaw odpowiednio swoją przeglądarkę.
Opis jak to zrobić można znaleźć np. tutaj.