Strona Główna

  Aktualności

  O Gminie

  Historia Gminy

  Historia
  adm. gm.

  Instytucje

  Przyroda

  Zabytki

  Panorama

  Oferta
  inwestycyjna

  Biuletyn

  Projekty

  Cmentarz

  Linki

  Mapa

  Kontakt


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.


  Opieka nad małym dzieckiem

 


STRATEGIA
ROZWOJU
WOJ.
POMORSKIEGO


 

 

BINGO - Biuro Integracji NGO

  AKTUALNOŚCI
Bliżej Seniora


 
2016-10-20Święto Niepodległości


 
2016-10-18Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. "Remont drogi ul. Słowackiego w Starym Polu"


 
2016-10-14Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Castor fiber


 
2016-10-14Turniej piłki nożnej


 
2016-10-12Zawody wędkarskieW dniu 16 października 2016 r. odbędą się na rzece Nogat zawody spinningowe na zakończenie sezonu 2016.

Zbiórka uczestników o godz. 700 w miejscowości Ząbrowo (CWŻ)Prezes Koła


 
2016-10-12Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące uchwały Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.


 
2016-10-10Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich


 
2016-10-06Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczychStarosta Malborski powołując się na pismo Ministra Środowiska znak DLP-V.411.107.2016.DP z dnia 17 sierpnia 2016 r. informuje, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późniejszymi zmianami), na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju w latach 2016-2018, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn.: "Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018".


Program monitoringu siedlisk przyrodniczych stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Treść programu oraz metodyka prowadzenia prac dostępna jest na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-przyrody.


Prace terenowe prowadzone będą corocznie w okresie wegetacyjnym od marca do października na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.


Wykonawcą monitoringu siedlisk przyrodniczych jest konsorcjum, którego liderem jest Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym, a w jego skład wchodzą: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Sękocinie Starym, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, TAXUS IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.


W związku z powyższym prosimy o umożliwienie wstępu na teren lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa osobom upoważnionym przez Wykonawcę do wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych. 
2016-10-06Tematyczne nabory wniosków


Żuławska Lokalna Grupa Działania ogłasza tematyczne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:


Termin składania wniosków na wszystkie wyżej wymienione przedsięwzięcia: 10.10.2016 r. - 28.10.2016 r.


Szczegóły oraz treść ogłoszeń dostępna jest na stronie www.zulawskalgd.pl w zakładce "Nabory wniosków" 
2016-10-04


<< Wstecz 1 2 3 4 5 ... 36 37 38 Dalej >>

Content Management Powered by CuteNewsBiuletyn
Informacji
Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
  
Stare Pole online
 

Miejscowe
Plany
Zagosp.
Przestrzennego


 

Miejski
Obszar
Funkcjonalny
Malborka


 

Gospodarka
odpadami


 
Zespół Szkół w Starym Polu
 
Przedszkole w Starym Polu
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 
Stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 'Błękitni' Stare Pole
 
Stowarzyszenie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Stare Pole
 
Kampania Promocyjna Żuław
 
Rządowe Centrum Legislacji - Elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
   
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor strony: Łukasz Kobusiński

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, ale udostępnia odsyłacze do innych serwisów, które mogą się na nich opierać.
Opuść więc tą stronę, jeśli nie chcesz aby pliki te instalowały się na Twoim komputerze lub ustaw odpowiednio swoją przeglądarkę.
Opis jak to zrobić można znaleźć np. tutaj.