Strona Główna

  Aktualności

  O Gminie

  Historia Gminy

  Historia
  adm. gm.

  Instytucje

  Przyroda

  Zabytki

  Panorama

  Biuletyn

  Projekty

  Cmentarz

  Linki

  Mapa

  Kontakt


Zielona Linia - infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne.


  Opieka nad małym dzieckiem

 


STRATEGIA
ROZWOJU
WOJ.
POMORSKIEGO


 

 

BINGO - Biuro Integracji NGO

  AKTUALNOŚCI

UWAGA!

Od dnia 1 maja 2015 r. nastąpiła zmiana godzin pracy
Urzędu Gminy w Starym Polu


Urząd Gminy jest obecnie czynny:
  1. w poniedziałki, wtorki, czwartki od 730 do 1530
  2. w środy od 730 do 1700
  3. w piątki od 730 do 1400


Od tego dnia nastąpiła również zmiana godzin pracy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu


Godziny pracy GOPS to:
  1. w poniedziałki, wtorki, czwartki od 730 do 1530
  2. w środy od 730 do 1700
  3. w piątki od 730 do 1400Stypendium szkolne


Informujemy o możliwości ubiegania się o pomoc w nowym roku szkolnym.


Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub rodzina jest niepełna.


Stypendium szkolne jest przyznawana na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 456 zł netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.


Termin złożenia wniosków o stypendium upływa z dniem 15 września 2015 r.


Do pobrania:

 
2015-08-26Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Pole

Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Pole o zmianie działki ewidencyjnej, na której realizowane będzie przedsięwzięcie z wniosku firmy DAM-ROB SA


 
2015-08-24Dożynki Gminne


 
2015-08-14Zwołanie IX Sesji VII kadencji

Zwołanie IX Sesji VII kadencji


 
2015-08-13Terminy posiedzeń komisji

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Stare Pole


 
2015-08-13Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Pole

Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Pole o braku możliwości rozpatrzenia w terminie wniosku firmy DAM-ROB SA


 
2015-08-12Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego(Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych)we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt.


"Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 i inne możliwości finansowania dla organizacji pozarządowych na lata 2014-2020"


organizowane w Gdańsku, 3 września 2015 r., godz. 9:00
Sala im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk


W trakcie konferencji szczegółowo omówione zostaną główne zasady ubiegania się o dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 (podmioty uprawnione i nieuprawnione do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty). Przedstawiona zostanie prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.


Ponadto poruszymy tematy dotyczące nowego okresu programowania na lata 2014-2020, czyli możliwości ubiegania się o Fundusze Europejskie przez organizacje pozarządowe oraz temat regrantingu jako bonu na aktywność.


Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mailowy rekrutacja@pomorskie.eu do dnia 21 sierpnia 2015 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do 140 osób decyduje kolejność zgłoszeń.


Szczegółowych informacji udziela:
Magdalena Witkowska
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, tel. (58) 32-68-897
e-mail: m.witkowska@pomorskie.eu

Do pobrania:

 
2015-08-11Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i ochrony środowiska


 
2015-08-11Trening zadaniowy


 
2015-08-10LGD - warsztaty otwarte


 
2015-08-10


<< Wstecz 1 2 3 4 5 ... 77 78 79 Dalej >>

Content Management Powered by CuteNews

 

Miejscowe
Plany
Zagosp.
Przestrzennego


 

Miejski
Obszar
Funkcjonalny
Malborka


 
Zespół Szkół w Starym Polu
 
Przedszkole w Starym Polu
 
Gminna Biblioteka Publiczna
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 
Stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy 'Błękitni' Stare Pole
 
Stowarzyszenie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Stare Pole
 
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Kampania Promocyjna Żuław
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 
Rządowe Centrum Legislacji - Elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
 
 
 
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Autor strony: Łukasz Kobusiński

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, ale udostępnia odsyłacze do innych serwisów, które mogą się na nich opierać.
Opuść więc tą stronę, jeśli nie chcesz aby pliki te instalowały się na Twoim komputerze lub ustaw odpowiednio swoją przeglądarkę.
Opis jak to zrobić można znaleźć np. tutaj.